Unde să îți dai zeciuiala?  – Varianta scurtă


Zeciuiala a început în Vechiul Testament cu Avraam care i-a dat zeciuială lui Melhisedec  (Genesa 14:20). Apoi a fost instituit de Moise ca o susținere a slujirii spirituale în sistemul iudaic (Leviticul 27:30-34) și a fost destinată seminției lui Levi care a fost pusă deoparte pentru slujirea preoțească, și nu numai – leviții nu au făcut numai slujire preoțească, ci orice altă slujire care a fost nevoie (Numeri 18:20-24, 25-32). (Ar fi nevoie probabil de un studiu despre seminția leviților și rolul lor, însă nu acesta este scopul meu). Când a fost construit Templu, zeciuielile au fost aduse la Templu. (Deuteronomul 12:6, 11)

Pasajul cel mai vestit în contextul zeciuielii este Maleahi 3:8-11. Textul acesta spune că zeciuielile trebuie aduse la Casa Mea, ceea ce în vremea aceea însemna Templul, potrivit cu versetele citate din Deuteronom și contextul istoric al cărții Maleahi.

Zeciuiala a continuat ca practică și în Noul Testament. Isus nu o condamnă niciodată[1]. (Matei 23:23) Când le răspunde fariseilor le spune două lucruri:

 • Zeciuiala nu compensează lipsa de milă sau dreptatea sau credincioșia. Zeciuiala nu înseamnă nici pe departe îndeplinirea responsabilităților pe care le un credincios le are față de Dumnezeu, și, da, practica zeciuielii are cu ea capcana aceasta.
 • Faceți ceva pentru care nu sacrificați mai nimic. Isus pare să spună. „Zeciuiala din izmă și mărar e prea puțin dacă nu dați ceva din inima voastră.”

 

Subiectul este mult mai amplu, însă nu mă opresc aici. Cine dorește detalii, pot reveni cu ele altădată.

Cele mai multe biserici evanghelice din ziua de azi practică zeciuiala, iar pe baza Maleahi 3:10 spun că zeciuiala trebuie adusă la Casa Domnului, adică bisericii locale. Bisericilor în general le este favorabilă o astfel de interpretare, și practică, așa că nu o vor combate sau nu vor adăuga ceva la ea, însă interpretarea în sine are probleme din mai multe puncte de vedere:

În primul rând „Casa Domnului” nu înseamnă o clădire, ci întreg poporul lui Dumnezeu (1 Petru 2:5, Evrei 3:6), astfel că zeciuiala nu este destinată numai bisericii locale, ci întregii slujiri creștine.

Apoi există o diferență între biserica locală ca instituție și slujitorii Evangheliei în mod individual. Nu de multe ori banii care sunt dăruiți nu ajung și nu susține oamenii lui Dumnezeu sau lucrarea Evangheliei, ci numai sistemul închis al bisericii locale (și eu cred că asta nu este nici biblic, nici măcar creștinesc).

Ceea ce afirm pe scurt este că biserica locală nu este beneficiara exclusivă a zeciuielii unui credincios.

Ca să scurtez textul spun că zeciuiala trebuie dată după câteva criterii:

 1. Dăruiește acolo unde ești hrănit spiritual și binecuvântat.

Cele mai multe biserici vor spune: „Hrana ta spirituală ți-o primești în biserica locală.” Da, dar nu în totalitate și, în anumite cazuri, chiar deloc.

Cine primește învățătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învață. (Galateni 6:6)

Eu cred că trebuie să fii onest cu tine și să investești în ceea ce investește în tine și familia ta. Dacă sunt alți oameni care te-au binecuvântat spiritual, ar trebui să le faci parte din dărnicia și zeciuiala ta. Unii dintre acești oameni se pot afla departe sau să nu îi fi întâlnit niciodată. Este corect și biblic să te întorci înspre ei cu mulțumire. Iar mulțumirea e prea puțin dacă înseamnă numai cuvinte. Cuvintele nu te costă nimic. Sigur, în cultura noastră cel care mulțumește este ca îngerul lui Dumnezeu pe lângă cei mulți care merg cu capul plecat și nu se întorc să spună ceva. Însă, cred că mulțumirea trebuie însoțită de un dar.

O să revin la acest principiu pentru că îl consider esențial.

 1. Principiul mai întâi împărăția.

Căutați mai Împărăția lui Dumnezeu (Matei 6:33)

Împărăția este locul acela peste care domnește un împărat. Împărăția lui Dumnezeu este locul peste care Isus este acceptat și declarat ca Domn. Împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât biserica locală. Eu cred că biserica locală trebuie să dăruiască pentru lucrarea Împărăției. Dacă o face sau nu, sau cum o face, e deja un alt subiect. Biserica în care se aplică acest principiu va fi binecuvântată.

Dar revenit la credinciosul individual. În cazul dărniciei și zeciuielii, eu cred că un credincios trebuie să dăruiască și în altă parte decât biserica locală, mai ales în acele lucrări în care crede sau care are legătură cu el (poate te hrănește spiritual). Poate e un post de radio sau TV sau este o misiune, sau o biserică pe care vrei să o binecuvântezi.

3. Dăruiește slujitorilor lui Dumnezeu

Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învățătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate”; şi: „Vrednic este lucrătorul de plata lui.” (1 Timotei 5:17-18)
Îndoită cinste nu se referă la apreciere dublă. Aprecierea e bună, dar nu suficientă conform acestui verset. Versetul spune că slujitorul care învață pe alții este vrednic de cinste și de plată. Plata împreună cu cinstea este îndoită cinste. Dovada este versetul 18 care vorbește despre „boul care treieră grâul”, și nu boi îi are în vedere Dumnezeu aici (1 Corinteni 9:9), ci vorbește despre slujitorii lui Dumnezeu (1 Corinteni 9:14), iar boul care treieră grâul nu se hrănește cu laude.

 

Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. (1 Corinteni 9:14)

Pavel adaugă: Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? (1 Corinteni 9:11)

 

Mulți spun: „Slujitorii sunt răsplătiți de biserică.” Așa ar fi frumos. Dar în cele mai multe cazuri bisericile uită să facă asta. Eu personal nu prea am întâlnit biserici care să își plătească slujitorii și dacă o fac, o fac cât să poată zice că o fac. Era vorba aia despre pastor: „Ține-l Doamne smerit, că sărac avem noi grijă.” Și chiar și așa: să presupunem că sunt biserici care își recompensează onorabil slujitorii, tot mai sunt slujitori care fac lucrarea cu inimă și dedicare și (mai) nimeni nu îi susține. Sunt slujitori în cadrul laudei și a închinării sau la școala duminicală sau la tineret sau la grupurile de casă. Cu aceștia ce se întâmplă? Fără să intru în mai multe detalii, eu cred că Scriptura spune potrivit acestor versete următoarele lucruri:

 • Fii recunoscător în mod practic celui/celor care te binecuvântează spiritual.
 • Fă diferența între cei care doar vorbesc și cei care te hrănesc spiritual.
 • Cei care au sau au avut un rol spiritual în viața ta sunt demni de recompensarea ta financiară. Nu trebuie să o faci de fiecare dată, însă dacă din când în când te întorci cu mulțumire poate să însemne foarte mult pentru ei, dar și pentru tine.

 

Pavel spune: am semănat printre voi bunurile duhovnicești[2] – mare lucru este să culegem lucruri vremelnice. Din nou este vorba despre principiul hranei și binecuvântării spirituale. Dacă ai fost binecuvântat prin cineva, susține acel om al lui Dumnezeu să poată sluji și mai departe altora și să facă acest lucru cu bucurie.

Pavel le spune Corintenilor: dacă nu în cazul altora, în cazul vostru am tot dreptul – pentru că dacă pentru alții nu sunt apostol, pentru voi sunt. (1 Corinteni 9:1). Un păstor sau un învățător din ziua de azi ar putea spune: dacă pentru alții nu sunt pastor, pentru voi sunt. Nu sunt învățător pentru 100 mii de oameni, însă sunt învățător pentru voi.

Ceea ce încerc să evidențiez este că trebuie să scurtăm lanțul de la slujitor la credincios. Credinciosul poate să dăruiască direct slujitorului prin care este binecuvântat. Sigur, poți să dai bisericii și biserica să dea slujitorului cum crede ea de cuviință, însă eu cred că nu asta spune Scriptura.

Fără îndoială trebuie să dăruim bisericii locale, dar nu numai bisericii locale.

 • Trebuie să dăruim mai cu seamă slujitorilor lui Dumnezeu care ne-au binecuvântat într-un fel sau altul.
 • Trebuie să dăruim bisericii locale și
 • Trebuie să zidim Împărăția.
 • Și uneori trebuie să răspundem unor nevoi. Pavel i-a chemat pe frații din Corinteni și din Macedonia să dăruiască pentru Iudeea (1 Corinteni 9)

Zeciuiala oricum trebuie dată pentru că sunt banii Domnului, nu banii noștri, însă Dumnezeu ne-a dat libertatea să îi direcționăm. Să o facem cu înțelepciune.

 

Exemplu personal:

Îți ofer exemplul meu, însă nu fac din practica mea o regulă:

Eu îmi dau zeciuiala după cele patru criterii:

 • Acolo unde sunt hrănit și binecuvântat. Și asta nu înseamnă același lucru cu biserica locală.
 • La biserica locală unde sunt membru.
 • Unui om al lui Dumnezeu care m-a binecuvântat.
 • Pentru o slujire creștină în care cred și vreau să o susține. Aici e vorba de principiul Împărăției.
 • Uneori răspund unei nevoi.

 

Să zicem că zeciuiala mea este 500 de lei. Dau 100 de lei la biserică, 100 unui slujitor, 200 de lei unei slujiri creștine și 100 unei familii care trece printr-o situație mai delicată. În altă lună aleg să dau toți banii unei cauze în care cred și vreau să mă implic. În altă lună dau o parte unei slujiri creștine și o parte bisericii locale.

Am întâlnit oameni care s-au angajat cu zeciuiala lor să susțină un misionar. Sau un student.

Ideea este simplă. Credinciosul ar trebui să treacă peste acel lanț întreg și să își dăruiască banii, fără să se simtă vinovat, acolo unde este hrănit spiritual și acolo unde se simte chemat să zidească și să lărgească Împărăția lui Dumnezeu. Și desigur, uneori mai trebuie să dăm că trebuie să răspundem unei nevoi.

 

Întrebare: Trebuie să dau zeciuială din orice sumă care „intră în casă” sau numai din salariu? Trebuie să dau și din primele pe care le primesc sau din bonurile de masă?

Scriptura spune: „din tot venitul tău” (Proverbe 3:9)[3]. Venitul este suma care intră în casă pentru a fi cheltuită pe nevoile curente.

De exemplu, în cazul meu: venitul firmei mele nu este venitul meu, dar ceea ce intră în casa mea pentru a fi cheltuit (inclusiv dacă este vorba de bani destinați pentru chirie sau alte cheltuieli) trebuie să fie considerat ca făcând parte din venitul meu.

Altcineva m-a întrebat dacă atunci când a vândut un apartament ca să cumpere altul, trebuie să dea mai întâi zeciuiala? Eu nu cred că o astfel de situație poate fi considerată venit. S-a vândut ceva și banii sunt destinați pentru a se cumpăra altceva. Nu este un profit în asta. Venit ar fi dacă este vorba de o investiție. De exemplu cineva cumpără un apartament pe care îl vinde apoi cu 20% profit. Zeciuiala este 10% din profit, nu din suma câștigată.

În cazul celor mai mulți oameni care trăiesc din salariu și alte mici venituri suplimentare, da, zeciuiala se dă din tot. Dar trebuie să subliniez ceva. Nu trebuie să te socotești la sânge cu Dumnezeu. Asta ar fi o abordare legalistă. Uneori dai mai mult, alteori dai mai puțin. În funcție de dinamica veniturilor casei fiecăruia, unii își dau zeciuiala odată pe lună, alții dau pe parcurs ce primesc banii.

Oricum un principiu este clar conform Proverbe 3:9 –  Zeciuiala este prima parte din bani care se pune deoparte pentru Domnul.

 

[1] Vai de voi, cărturari şi farisei fățarnici! Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioșia; pe acestea trebuia să le faceți, şi pe acelea să nu le lăsați nefăcute. (Matei 23:23)

[2] Pavel citează acest verset încă odată tot în contextul dărniciei în Corinteni pe care îi motiva să dăruiască pentru creștinii din Iudeea care treceau prin foamete. În adevăr, în Legea lui Moise este scris: „Să nu legi gura boului care treieră grâul!” Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? (1 Corinteni 9:9)

[3] Cinstește pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: (Proverbe 3:9)

2 gânduri despre „Unde să îți dai zeciuiala?  – Varianta scurtă

 1. Pingback: Unde să îți dai zeciuiala? – CrestinTotal.ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s