Update: Ce legătura există între Holocaust și Avort?


Am publicat un articol pe blog cu un film documentar pe care vi l-am recomandat: 180. Inspirat de acest clip am scris şase afirmaţii care răspund la întrebarea din titlu…

1. Legea poate să decreteze şi crima ca fiind legală.

Nu tot ceea ce este moral este şi legal şi nu tot ceea ce este legal este potrivit cu Legea lui Dumnezeu. Holocaustul este o dovadă cât se poate de clară că legea umană nu este nici pe departe dreaptă şi corectă. Sunt legi umane care încalcă legea lui Dumnezeu. Acest tip de legi nu trebuie respectate. Probabil pentru o asemenea convingere pusă în practică trebuie să plăteşti cu libertatea sau chiar viaţa. În genocidul care a avut loc în Egipt pe vremea lui Moise, moaşele evreice au refuzat să omoare copii la naştere. Avortul se bazează, în acelaşi fel, pe o legislaţie care permite crima.
Continuă lectura

Cum se face o recenzie?


O recenzie utilă trebuie să aibă mai multe elemente:

O motivație – de ce și cum s-a ales respectiva carte pentru recenzat.

Câteva lucruri despre autorul cărții – renumele lui, alte opere, premii, stil, prin ce se remarcă, prin ce a devenit cunoscut… sau de ce trebuie remarcat, dacă este la începutul carierei. Ce îl recomandă. Ce naţionalitatea are autorul şi unde tipăreşte şi în ce limbă scrie?

Despre lucrare – date tehnice – când a fost publicată, unde, cine este editorul (dacă este relevant), editura (dacă e necesar scoate în evidenţă proeminenţa editurii). Număr de pagini. Stil. Dacă face parte dintr-o serie sa colecţie. A câta ediţie. Dacă este o traducere, unde şi când a fost tipărită original. Titlul original.
Continuă lectura

INFLUENŢA MINORITARĂ


Ideile noi, schimbarea, reforma, progresul, sunt purtate întotdeauna de o minoritate, şi nu de puţine ori doar de un singur om. Ei trebuie să lupte pentru aducerea în atenţia discursului public ideile în care cred, prin contestarea ideilor şi metodelor vechi şi propunerea alternativelor. Este o luptă în care creuzetul opiniei dominante este rupt şi ceea ce este notoriu lasă locul la ceea ce până atunci a fost neglijat sau ignorat. Nu este o luptă lină, a progresului liniar. Nicidecum. Este o luptă acerbă, pe viaţă şi pe moarte. Nu este doar o luptă de idei, ci este o luptă susţinută de oamenii care poartă acele idei. Ideile vechi s-au formalizat, s-au instituţionalizat şi sunt apărate de experţi şi instituţii care au de partea lor toate pârghiile sociale.

Totuşi, deşi pare o luptă surdă şi fără de prea mare rezonanţă, există un anumit tip de oameni care nu renunţă şi, purtaţi de un vis, ei merg înainte indiferent de opoziţie şi de obstacole. Cum se explică influenţa acelor oameni care nu au avut armată, care nu au avut susţinere politică, nu au avut mulţimi mari de partea lor şi totuşi au provocat schimbări incontestabile? Aceasta este influenţa minoritară. Deşi vin de la marginea societăţii, ei atrag prin forţa spiritului lor şi, urmaţi de câţiva ciudaţi, o minoritate deseori de nebăgat în seamă, ei schimbă lumea. O scânteie care se aprinde undeva izolat, apoi devine un foc care se întinde tot mai mult şi care nu mai poate fi oprit. Este vorba de acea sămânţă mică pusă într-un pământ şi care îşi aşteaptă vremea. O sămânță care poartă în ea speranţă, libertate, mântuire. Nimeni nu poate opri o idee căreia i-a sosit vremea, spunea Victor Hugo. Nimeni nu poate opri un om care a creat o vreme prielnică pentru ideea lui.

Cel mai potrivit exemplu pentru a ilustra influenţa minoritară este Isus Hristos. Modul şi momentul în care a venit în lume nu au putut prefigura influenţa Lui de-a lungul mileniilor. Un copilaş născut în una dintre provinciile Imperiului Roman a născut controverse care au răsculat conducerea provinciei (Iudea) şi a Imperiului. Omeneşte, influenţa lui Isus Hristos nu are logică. S-a născut ca un străin, a trăit ca un pribeag şi a murit ca un criminal, însă ideile şi exemplul Lui au transformat istoria.

Ce a făcut ca influenţa Lui să crească cu fiecare generaţie mai puternic? Desigur, nu putem să răspundem în câteva cuvinte la o asemenea întrebare. Despre locul lui Isus în istoria omenirii s-au scris mii de cărţi. Cred că dincolo de grile şi concepte, prin care am putea să analizăm influenţa lui Isus Hristos, cel mai înţelept lucru ar fi să recunoaştem această influenţă şi dimensiunile ei şi să fim inspiraţi de ea.

Isus a fost un revoluţionar, El a combătut cu îndrăzneală ideile tradiţionale din vremea Lui şi a atacat public justiţia coruptă. Opiniile şi valorile pe care le-a promovat sunt o provocare permanentă pentru toţi cei care ajung să le cunoască. Cei care le contrazic sfârşesc prin a face din ele pasiunea vieţii lor, iar cei care le acceptă devin promotori ai influenţei Lui.

 

Mi-ar plăcea să redau un citat care sumarizează ideile pe care eu aş dori să le transmit. Nu mai ştiu unde l-am găsit prima dată, nici cine este autorul, nici care este forma originală. Ştiu doar că eu am pus cele două paragrafe la un loc, pentru că am considerat că se leagă. Mi-am permis să le modelez puțin, pentru a face ca exprimarea să mă caracterizeze.

 

„El nu a scris nicio carte, dar cărţile care s-au scris despre El nu le-ar putea cuprinde nicio bibliotecă. Nu a scris niciun vers, dar despre El s-au scris mii de versuri. A împărţit istoria, a inspirat arta, a îmbogăţit cultura, a iluminat teologia şi a schimbat vieţi. A semănat speranţă acolo unde era deznădejde, a semănat iubire acolo unde era ură, a dus lumină acolo unde era întuneric şi, mai presus de toate, S-a jertfit pentru viaţa lumii.”

„Numele marilor oameni de stat, numele filosofilor, anarhiştilor, revoluţionarilor, au strălucit pentru o vreme şi au dispărut. Dar există un Nume care străluceşte cu fiecare generaţie mai puternic. Fiindcă Irod nu L-a putut ucide, moartea nu L-a putut învinge, mormântul nu L-a putut fereca, este temut de Diavol, venerat de sfinţi, adorat de îngeri şi proclamat de Dumnezeu Tatăl ca Domn al Domnilor şi Împărat al Împăraţilor. Numele Lui este Hristos Domnul.”

Perceperea românilor în Europa


Formarea impresiilor despre persoane, grupuri de oameni este influenţată de mai mulţi factori individuali şi colectivi. Individul nu este conştient de mecanismul care produce şi dezvoltă conţinutul atitudinilor lui faţă de o persoană sau un grup. Mecanismul de percepţie socială este compus din mai multe elemente precum: motivaţia, atenţia, scopurile, contextul socio-cultural, influenţa mass media, opiniile oficiale, zvonurile, opinia publică, stereotipurile…

Stereotipurile sunt un complex de credinţe legate de personalitatea şi comportamentul unui individ sau grup însuşite de o anumită persoană. Stereotipurile trimit la teoriile atribuirii precum efectul încadrării şi teoria leneşului cognitiv. Stereotipul este expresia comprimată a unui arhetip mental care contribuie la generarea unor presupoziţii care domină domeniul de percepere a unui individ sau al unui grup. Stereotipul este o cârjă a gândirii, o scurtătură a imaginaţiei, un element banal al limbajului.

Un exemplu elocvent este perceperea românilor în Europa. La mijloc, de multe ori, avem de-a face cu un stereotip. Desigur, stereotipul acesta a fost generat de anumite comportamente repetate a unor reprezentanţi ai grupului (în cazul nostru de primii români care au plecat „la lucru” în Europa). Astfel, fără prea mare efort, românul este perceput ca hoţ, şmecher, leneş, înşelător, plecat de acasă să se căpătuiască rapid, inadaptat şi inadaptabil, necivilizat, sărac, umil când are de profitat de pe urma acestui lucru… Aceasta percepţie dominată de acest stereotip este greu de schimbat. Chiar dacă se schimbă comportamentul, stereotipul rămâne. Probabil că este mai greu de dărâmat un stereotip decât de construit. Probabil că stereotipurile nu sunt dărâmate, ci doar înlocuite. La acest fenomen contribuie mass media, economicul şi politica.

Este foarte simplu să observăm că aderarea la Uniunea Europeană nu este o dovadă a unei percepţii pozitive a românilor, ci doar realizarea unui interes economic pe care Europa îl are faţă de români. Primele semne ale stereotipului sunt date de Germania şi Anglia, dar şi alte ţări Europene care au limitat pătrunderea muncitorilor români pe piaţa muncii din ţara lor. Un alt element argumentativ este şi faptul că România nu a negociat suficient de bine normele europeane. Le-am acceptat şi pe acelea pe care alte ţări europene nici măcar nu le-a luat în considerare. La noi se spune „că ni s-a impus”. Dar cum altor ţări „nu li s-a impus”?

Tratamentul în Uniunea Europeană nu este echitabil, deşi se vrea a fi. Este vorba despre un stereotip pe care îl alimentăm. Este utopic să aşteptăm ziua în care România va sta la „Masa Europeană” de la egal la egal cu toate celelalte ţări europene. Mai întâi avem de înlocuit un stereotip.

Model de rugăciune (mijlocire).


Un model de rugăciune şi mijlocire pentru pastori şi liderii creştini

 • Dă-i o dragoste mereu crescândă pentru Tine şi pentru Cuvântul Tău.
 • Binecuvântează-i familia ca să poată oferi un model de familie creştină pentru toţi cei care le urmăresc viaţa.
 • Dă-i sănătate şi putere fizică, curaj moral şi putere spirituală pentru a putea proclama cu credincioşie Cuvântul Tău.
 • Dă-i înţelepciune în toate deciziile pe care trebuie să le ia.
 • Leagă forţele stanice care îl atacă şi-l ispitesc.
 • Fereşte-l şi protejează-l de persoane rele.
 • Glorifică-Te pe Tine în tot ceea ce gândeşte, face şi spune.
 • Unge-l cu puterea Duhului Sfânt pentru a învăţa, conduce şi supraveghea lucrarea bisericii Tale.
 • Dă-i o dragoste adevărată pentru oameni.
 • Atinge-o şi umple-o pe soţia sa cu Duhul Tău în timp ce slujeşte familiei şi femeilor din această biserică.
 • Dă-le înţelepciune şi putere colaboratorilor ca să poată face o lucrare eficientă în echipă.
 • Fereşte-l de descurajare, stres, frustrare şi amărăciune.
 • Să-l iubească cu pasiune pe Hristos la fel cu Isus a fost iubit de Tatăl.
 • Să fie sensibil la călăuzirea Duhului Sfânt şi să asculte la momentul potrivit.
 • Ajută-l să-şi iubească şi să-şi trateze soţia aşa cum a făcut Hristos cu Biserica.
 • Întăreşte-l în „omul din lăuntru” potrivit cu bogăţia slavei Tale, prin Duhul Sfânt, ca să lucreze cu putere şi cu autoritate divină.
 • Ajută-l să cunoască dragostea lui Hristos astfel încât să ajungă plin de toată plinătatea lui Dumnezeu.
 • Doamne, lucrează în el prin puterea Ta ca să faci prin el mai mult decât s-a gândit sau a cerut el de la Tine.
 • Dă-i un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Ta ca să-şi înţeleagă identitatea, chemarea şi moştenirea pe care le are în Tine.
 • Puterea care l-a înviat pe Hristos să-l umple pentru a nu avea nicio lipsă.
 • Ajută-l să planifice şi să lucreze potrivit chemării pe care i-ai dat-o.
 • Ajută-l să pună preţ pe timpul lui şi să-l folosească eficient, în relaţie cu Tine, cu familia, cu slujba şi slujirea lui.
 • Mă rog să-i dai motivaţii corecte, capacitatea de a gestiona eficient timpul, discernământ în decizii, rezistenţă spirituală şi relaţională.
 • Ajută-l să rămână verde şi vertical, să aducă roade şi să crească spiritual, relaţional şi intelectual.
 • Binecuvântează-l financiar ca să poată sluji mai liber şi mai eficient Ţie şi să poată dărui şi el mai departe cu bucurie.
 • Doamne, păstrează-l în harul Tău, toată viaţa lui.

Facă-se voia Ta în viaţa Lui întotdeauna.

Isus Hristos – un citat memorabil


 

El nu a scris nici o carte, dar cărţile care s-au scris despre El nu le-ar putea cuprinde nici o bibliotecă. Nu a scris nici un vers, dar despre el s-au scris mii de versuri. Dumnezeu a ales să înceapă credinţa creştină cu un copilaş şi nu cu o carte, în scutece nu în veşminte preoţeşti, într-o iesle şi nu într-un altar, într-un grajd şi nu într-o catedrală. Religia începe cu venirea vieţii în locuri în care nu te aştepţi să o găseşti.

A îmbogăţit istoria, a inspirat arta, a îmbogăţit cultura, a iluminat teologia şi a schimbat vieţi. A semănat speranţă acolo unde era deznădejde, a semănat iubire acolo unde era ură, a adus lumină acolo unde era întuneric şi, mai presus de toate, S-a jertfit pentru viaţa lumii.

Numele Marilor oameni de stat, numele filosofilor, anarhiştilor, revoluţionarilor, au strălucit pentru o vreme şi au dispărut. Dar există un Nume care străluceşte cu fiecare generaţie mai puternic. Fiindcă Irod nu L-a putut ucide, moartea nu L-a putut învinge, mormântul nu L-a putut fereca, este temut de Diavol, venerat de sfinţi, adorat de îngeri şi proclamat de Dumnezeu Tatăl ca Domn al Domnilor şi Împărat al Împăraţilor. Numele lui este Hristos Domnul.

 

P.S. Nici nu mai știu unde am găsit prima dată textele acestea. Le-am copilat din trei surse, le-am modelat un pic și le-am făcut un singur text. Eu l-am memorat și l-am folosit de multe ori în predicile mele. Îți recomand și ție lucrul asta.

Pozitia Bisericii Catolice asupra contracepției


 • Functia sexuala a fost lasata de Dumnezeu cu un singur scop: propagarea rasei umane.
 • Sarcina programata nu se potriveste cu legile naturii.
 • Sarcina programata conduce la infertilitate prin distrugerea ovulului.
 • Sarcina programata exercita o influenta negativa asupra moralitatii si religiozitatii.
 • Sarcina programata elimina diferenta dintre prostituate si femeile respectabile.
 • Sarcina programata conduce la infidelitate prin distrugerea autodisciplinei si autocumpatarii.
 • Sarcina programata este un refuz de a colabora cu Dumnezeu la realizarea planului Sau productiv.
 • Sarcina programata conduce la egoism prin concentrarea mai degraba pe placerea personala decat pe voia lui Dumnezeu.
 • Sarcina programata este o crima si nicio scuza nu poate fi acceptabila, este un rau intrinsec.

 

Sursa:

M. Rehwin, Birth control, Concordia [Lutheran] Publication, apud. A. Douglas, God’s Answer to Man’s questions, 1989, CA, SUA

Declarația Bărbaților Creștini


declaratia barbatilor crestini

Declaratia barbatilor crestini

Biserica Metanoia din Timișoara a elaborat și promulgat Declaraţia Bărbaţilor Creştini.

Declaraţia Bărbaţilor Creştini este o luare de atitudine față de confuzia culturală și teologică legată de disocierea dintre sexe, complementaritatea dintre bărbați și femei în ceea ce privește rolurile specifice ale acestora în contextul familiei așa cum sunt ele revelate în Sfânta Scriptură.

Această declaraţie de principii, scopuri şi doctrină creştină se dorește un manifest care să provoace asumarea responsabilităților sociale și familiale într-un mod conștient și biblic.

Declaraţia Bărbaţilor Creştini pe Adevărul.ro

Grupul DECLARAŢIA BĂRBAŢILOR CREŞTINI pe Facebook

Continuă lectura

Evaluare şi planificare


„Cel ales la suflet face planuri alese şi se ţine de planurile lui alese.”

Isaia 32:8

calendar2010Evaluarea corectă şi eficientă alături de planificare necesită timp, sinceritate şi realism. Evaluarea şi planificarea pot fi derutante dacă sunt făcute foarte rar, însă dacă vrei să devii un om ordonat şi productiv trebuie să evaluezi şi să planifici cât mai des. Dacă faci acest lucru pentru prima dată s-ar putea să nu fi foarte încântat, însă continuă. Cu siguranţă evaluarea şi planificarea sunt mai puţin derutante decât lipsa lor. Chiar şi oamenii care îşi califică viaţa drept obişnuită şi monotonă trebuie să evalueze şi să planifice pentru că astfel viaţa capătă dinamism datorită sentimentului de aşteptare şi responsabilitate pe care evaluarea are rolul să îl dezvolte. Continuă lectura

Biserica: istorie şi relevanţă


Biserica este constrânsă de două presiuni: pe de o parte de misiunea sa (Marea Trimitere) şi pe de altă parte, de dinamica societăţii contemporane. Dacă societatea se schimbă şi Biserica se schimbă. Sunt valori şi doctrine pe care biserica le conservă, dar modul în care acestea sunt exprimate este adaptat noului context cultural, în scopul relevanţei.

O să ilustrez această idee printr-un exemplu concret al evoluţiei istorice a mişcării penticostale în secolul XX şi începutul secolului XXI.

Continuă lectura